Industrilokaler för demontering Avslut: 2022-07-07 Lagringsort: Åkarp Ladda hem objektlista ->

Industrilokal för demontering

350 m2 industrilokal för demontering.
Byggd 1988
Stålstomme med isolerade plåtväggar.
Mått ca 29x12 m
Nockhöjd ca 7 m
Port ca 450x400 cm
Alla måttuppgifter är ungefärliga.
För att säkerställa exakta mått och storlek så bör man kontrollera detta vid visning.
Inga lösa inventarier ingår!
Lokalen ska vara nedmonterat och tomten ska vara fri
från material och grovstädad senast 2022-09-15.
Nedmonteringen kan starta 2022-08-01
Köparen ombesörjer att montera ner huset.
Säljaren kopplar ifrån inkommande el och vatten innan nedmontering startar.
Säljaren har rätt att neka högsta bud!

Artikelnr: 2484-001 Marknadsvärde: 300 000 Högsta budet: 1 000 Auktionen slutar: 2022-07-07 18:00 Lägg bud

Industrilokal för demontering

Ca 240 m2 industrilokal för demontering.
Byggd 2002
Stålstomme med isolerade plåtväggar.
Mått ca 24x10 m
Nockhöjd ca 5 m
Port ca 400x300 cm
Alla måttuppgifter är ungefärliga.
För att säkerställa exakta mått och storlek så bör man kontrollera detta vid visning.
Inga lösa inventarier ingår!
Lokalen ska vara nedmonterat och tomten ska vara fri
från material och grovstädad senast 2022-09-15.
Nedmonteringen kan starta 2022-08-01
Köparen ombesörjer att montera ner huset.
Säljaren kopplar ifrån inkommande el och vatten innan nedmontering startar.
Säljaren har rätt att neka högsta bud!

Artikelnr: 2484-002 Marknadsvärde: 400 000 Högsta budet: 70 000 Auktionen slutar: 2022-07-07 18:02 Lägg bud

Lagertält för nedmontering

100 m2 lagertält för nedmontering
Mått ca 10x10 m
Nockhöjd ca 5 m
Port ca 3x3 m
Revor finns i duken.
Alla måttuppgifter är ungefärliga.
För att säkerställa exakta mått och storlek så bör man kontrollera detta vid visning.
Inga lösa inventarier ingår!
Lagertältet ska vara nedmonterat och tomten ska vara fri
från material och grovstädad senast 2022-09-15.
Nedmonteringen kan starta 2022-08-01
Köparen ombesörjer att montera ner huset.
Säljaren kopplar ifrån inkommande el innan nedmontering startar.
Säljaren har rätt att neka högsta bud!

Artikelnr: 2484-003 Marknadsvärde: 40 000 Högsta budet: 15 000 Auktionen slutar: 2022-07-07 18:04 Lägg bud

Industristängsel för demontering

Industristängsel för demontering
Längd ca 180 m
Stolphöjd ca 235 cm
Näthöjd ca 200 cm
Grind ca 600x200 cm
Alla måttuppgifter är ungefärliga.
För att säkerställa exakta mått och storlek så bör man kontrollera detta vid visning.
Nedmonteringen kan starta tidigast 2022-09-15 och ska var klart senast den 1/10
Köparen ombesörjer att montera ner staketet
Säljaren har rätt att neka högsta bud!

Artikelnr: 2484-004 Marknadsvärde: 50 000 Högsta budet: 1 000 Auktionen slutar: 2022-07-07 18:06 Lägg bud